Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Kursu

(M.E.B. Onaylı Sertifika)

Program toplamda 6 aşamadan oluşup, her bir aşama sonuçlandıktan sonra diğer aşamalara geçilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Yaratıcı Drama Liderliği Sertifika Programı, özellikle yeni uygulamaya konulan 4+4+4 yasası dolayısıyla büyük önem kazanmaktadır.

66 ayını dolduran çocukların okula başlaması ile birlikte yaratıcı dramanın eğitimde kullanılmasına yönelik ilk adımlar atılmıştır. Bu sebeple, resmi ve özel okullarda Yaratıcı Drama Lideri istihdam etme zorunluluğu doğmaktadır. Bu sertifika programında katılımcılar, Yaratıcı Drama programını 

tamamladığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan “Yaratıcı Drama Liderliği” sertifikası almaya hak kazanırlar.Bu belge ile resmi ve özel okullarda drama öğretmeni olarak görev alınabilmektedir.

Alınan eğitim paralelinde katılımcılar, dramayı bir eğitim yöntemi olarak bütün derslerde uygulayabilmekte, çeşitli alanlarda ve konularda program geliştirerek çocuklarda ve yetişkinlerde kişisel gelişime yön verebilmektedir.

Program haftaiçi ve haftasonu olmak üzere alternatifli olarak hazırlanmıştır.
Haftaiçi programına haftada 2 gün, haftasonu programına haftada 1 gün eğitime geleceklerdir.  
 
Hafta içi ve Hafta Sonu guruplar düzenlenmektedir.
 
Yaratıcı Drama Programının Amaçları  

 • Yaratıcı Drama ile ilgili kavramları bilmek,
 • Yaratıcı Dramanın eğitim, sanat ve diğer disiplinler (alanlar)ile ilişkisini kurmak,
 • Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanabilmek,
 • Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazandırmak,
 • Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirebilmek,
 • Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmek,
 • Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hâkim olmak,
 • Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmek,
 • Yaratıcı Drama alanında Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanmak,
 • Çocuk oyunları konusundaki kavramları bilmek,
 • Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olmak.

Amacımız;

Kendine güvenen, topluma faydalı, bilgiye açık Drama eğitmenleri yetiştirmektir.


Gülşen ARDIÇ                           

Yönetici
0555-986 71 02--0216 347 65 65

Kayıt için gerekli evraklar  

        3 adet fotoğraf
        Nufus cüzdan fotokopisi
        Diploma fotokopisi(en az lise mezunu)