Personel Yönetimi Kursu

Meb onaylı personel yönetimi eğitimi almak isteyen tüm  insan kaynakları çalışanları ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bordro ve tazminat hesaplamaları uygulama ağırlıklı bir programdır.
Özlük dosyası, ücretler, tazminatlar, izinler, asgari geçim indirimi, vergiler, bordro parametreleri ve bordro hazırlama örneklerinin geniş kapsamda yer alması programın personel özlük işlemleri ve bordrolama uygulamaları konusunda benzer eğitimlerden farklı zenginliği olan bordrolama eğitimi katılımcılarının memnuniyetle geri bildirim verdikleri uzmanlık programlarımızdan biridir. 


EĞİTİMİ İÇERİĞİ


İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASININ OLUŞTURULMASI
İşe Başlayan Çalışanlarla İlgili  İşlemler ve Bildirimler
İşten Ayrılan Çalışanlarla  İlgili İşlemler ve Bildirimler
Uygulamalı Örnekler


ÜCRET ve ÜCRET UYGULAMALARI


• Ücret Kavramları
• Temel Ücret
• Asgari Ücret
• Net Ücret
• Zamana Göre Ücret
• Verime Göre Ücret
• Ek Ödemeler
• İkramiyeler
• Primler
• Yol Yemek Ücretleri
• Çocuk Aile Yardımları
• Ayni Yardımlar
• Fazla Çalışma Ücreti
• İşgünlerinde Fazla Çalışma Ücreti
• Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Fazla Çalışma
• Ücreti Fazla Çalışma Sürelerinin İzin Alınarak Kullanılması


İZİNLER


• Mazeret İzinleri
• Doğum İzni
• Ücretsiz İzin
• Yıllık Ücretli İzin Süreleri
• Çalışma Süresinin Hesaplanması
• Ücretten Yapılan Kesintiler
• Yasal Kesintiler
• Prime Esas Kazanç Toplamı
• Prime Esas Kazanç Devri ve Takibi,
• Prim Kesintisinden Muaf Ödemeler
• İşsizlik Sigortası Primi Hesaplama
• İşveren Maliyeti Hesaplama
• Sigorta Prim Kesintileri
• Gelir Vergisi Kesintisi
• Gelir Vergisi Matrahı
• Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
• Gelir Vergisi Tarifesi
• Gelir Vergisinden Muaf Ödemeler
• Gelir Vergisi Matrahından Yapılan İndirimler
• Gelir Vergisi Hesaplama
• Asgari Geçim İndirimi
• SGK Primi ve/veya Gelir Vergisi İstisnalar
• Damga Vergisi Kesintisi Yasal Ve Özel Kesintiler
• İcra Ödemeleri
• Nafaka Ödemeleri
• Ücret Kesme Cezaları
• Özel Kesinti (Avans)
• İş Sözleşmesinin Fesih Edilmesi Durumunda Yapılan Diğer Ödemeler
• İşçinin Çalışması Sonucunda Hak Kazanacağı Ücret
• Çalışmaya Bağlı Hak Kazanılan Diğer Ödemeler
• Kıdem Ve İhbar Tazminatları
• Kullanılmamış Yıllık Ücretli İzin Sürelerine İlişkin Ücret


ÖRNEKLERLE ÜCRET BORDROSU DÜZENLEME ve UYGULAMALAR


• SGK Prim Uygulamaları, Taban ve Tavan Prim Oranları
• Ücret Bordrosu Parametreleri ve Bordro Örnekleri
• Gelir Vergisi Matrahı, Oranları ve Bordro Uygulamaları
• Sigorta Matrahına Giren Gelirler ve Yasal Sınırları
• Bordroda Fazla Mesai Uygulamaları
• Bordroda Ücret Muafiyetleri Uygulamaları
• Personel İlişik Kesme Prosedürü ve Yapılması Gereken İşlemler
• İşe İade Kararlarında Bordro Uygulamaları ve Prim Ödeme Süreci
• Bordro Parametreleri ve Bordro Uygulama Örnekleri