Eğiticinin Eğitimi Kursu

Meb onaylı eğiticinin eğitimi sertifikası programı, yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak amacına yönelik bir eğitim programıdır.
Sertifika programında katılımcılar yetişkin eğitiminin temelleri, yetişkin öğrenenlerin özellikleri, iyi eğitici olmanın gerekleri, öğretimi tasarlama ve farklı öğretim yöntemleri kullanarak yürütme, öğrenenle iletişim, öğretim teknolojilerinin kullanımı, etkili sunum teknikleri, eğitici özellikleri  ve ölçme değerlendirme konularını içeren kapsamlı bir eğitim verilmektedir.
45 saat


EĞİTİMİN SONUNDA KATILIMCILAR: 


•Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenecekler
•Yetişkin eğitiminde öğrenme modellerini kavrayacaklar
•Etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemeleri tasarlayacaklar
•Etkin beden dili kullanacak ve karşılarındakinin beden dilini okuyacaklar
•Eğitim sunumunda etkinlik sağlayacaklar
•Zor katılımcıları yönetebilecekler
•İnteraktif, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programını oluşturabilecekler
 
EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ İÇERİĞİ 


• Yetişkin nasıl öğrenir?
• Edgar DALE Hatırlama Pramidi
• Görsel, İşitsel, Kinestetik Öğrenme ve Hatırlama
• Uygulama Çalışması; Temsil Sistemleri Testi
• Öğrenme Yöntemleri
• Anlatım yöntemi
• Tartışma yöntemi
• Gösteri yöntemi
• Örnek olay yönetimi - Case Study
• Dramatize etme yöntemi - Roll - Play
• Eğitimde Yetişkinin Özellikleri
• Androgoji – Pedogoji Farkları
• Yetişkin Öğrenmede Anlatım Dinamikleri
• Neden - Sonuç İlişkisi
• Problem – Çözüm
• Tez – Antitez – Sentez
• Tümdengelim – Tümevarım
• Eğitmen Yetkinlikleri
• İletişim Becerisi
• Etkin Dinleme
• Anlatım ve Doğru Sözcükler
• Beden Dili
• Katılımcılarla Eşleşme ve Ahenk
• İlgiyi Canlı Tutma
• Özgüven ve Sakinliği Koruma
• İnteraktif Yaklaşım ve Soru Sorma,
• Açık Uçlu ve Kapalı Uçlu Sorular
• Soru Alma ve Zor Sorularla Başa Çıkma
• Zor Katılımcıları Yönetme
• Eğitim’de Zamanı Etkin Kullanma
• Eğitim’de İçerik Hazırlama Yöntemi,
• Uygulama; Zihin Haritası ve İçerik Oluşturma
• Eğitim İhtiyaç Analizi Sonuçları ve Sunulan Eğitim İçeriğinin Önemi
• Eğitim de Fiziki Ortam ve Eğitici Davranışları
• Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri
• Etkili Sunumda Sözlü İletişimin Önemi,
• Etkili Sunumda Sözsüz İletişimin Önemi,
• Görsel Sunum Teknikleri
• Sunum Metninin Hazırlanması
• Sunumda Animasyon, Film ve Görsellerin Kullanım Özellikleri
• Sunumda Kullanılan Şablonların Önemi
• Sunulan Konulara Uygun Şablon Seçimi
• Kullanılacak Metin ve Görsel Dengesini Saptama
• Yazı Tipi Boyutu, Stili ve Fontu Seçerken Nelere Dikkat Ederiz?
• İstatistik, Akış Şeması ve Grafiklerin Sunuma Yerleştirilmesi
• Eğitim Kitapçığı Hazırlanması
• Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
Proje  Çalışması; Katılımcıların Sunum Hazırlaması, Sunumun Video Çekimi Eşliğinde İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

 Kimler katılabilir 


-Önlisans mezunları 
-18 Yaşını doldurmuş bireyler 
-Fiziksel ve zihinsel engeli olmayan bireyler