Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursu

Artık günümüzde piyasa rekabet şartları göz önüne alındığında bir yöneticinin başarılı olabilme şartlarının en başında yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmak geldiği görülmektedir.
Bu gereklilikten hareketle üst düzey yönetici asistanı, sekreterlik bilgisinin ötesinde yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiğinde yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm yönetim süreçlerinde etkin rol üstlenebilecek vasıflara sahip olması gerekmektedir.
Bu itibarla günümüz yöneticileri ve firma sahipleri yönetici asistanlığı pozisyonu için alanında tam profesyonel, donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personele ihtiyaç duymaktadır.
Bu sebeple meslek olarak üst düzey yönetici asistanlığı iş dünyasındaki gelişmeler ve yeni yönetim perspektifleri doğrultusunda kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıkmış ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükselmiştir.
Dolayısıyla yönetici asistanlığı eğitimi sürecinde, günümüz yönetici asistanı görev tanımı içerisinde yer alan başlıca yetkinlikler olan sözlü ve yazılı iletişim becerisi, yöneticisinin yürüttüğü yönetim süreçleri hakkında farkındalık, önceliklere göre çalışma planı oluşturabilme ve yöneticisini temsil becerisi kazandırılacak şekilde planlanmış olmalıdır.


YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ İÇERİĞİ


Yönetici Asistanlığına Giriş
Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığına Genel Bakış
Yönetici Asistanının İşlevi
Yönetici Asistanında Aranan Nitelikler
Sekreter ve Asistanlık Arasındaki Farklar
Yönetici Asistanlığının Kurumdaki Yeri ve Önemi
Yönetim ve Asistanlık
Başarılı Bir Asistanın Sahip Olması Gereken Nitelikler
Fiziki Görünüş Özellikleri
Profesyonel Yönetici Asistanının İmajı
Karakter Özellikleri
Kişisel Misyon, Vizyon, Hedef belirleme
Kişisel Kariyer Planlama
Motivasyonlu Çalışmanın Önemi
Yönetici ile Aynı Perspektifden Bakmak
Yönetici Asistanının Yönetimsel Görevleri
Yöneticiyi Tanıma Görevi
Yöneticiyi Temsil Etme Görevi
Yöneticiyi Yönetme Görevi
Yönetim Fonksiyonları Nelerdir, Asistan Bunları Neden Bilmelidir, İşinde Nasıl Uygular?
Planlamanın Önemi
Planlama ve Kişisel Organizasyon / Düzen
Organizasyon, Koordinasyon, Yönetim ve Denetim Fonksiyonları
Yönetici Asistanının Organizasyonel Görevleri
Randevuları Ayarlama ve Ziyaretçilerle İlgilenme
Toplantı Organizasyonları
Seyahat Organizasyonu
İkram ve Protokol
Bir günün başında ve Sonunda Yapılması Gerekenler
Takım Çalışması, Yönetici ile Üretken Bir Takım Oluşturma
Temel Görgü ve Protokol Kuralları
Giyim, İlk İzlenim ve İmaj
Yönetici Asistanının Telefonla İletişimi
Telefonda İletişim Teknikleri
Telefonda Iletişimin Yüzyüze Iletişimden Farkı
Telefonla Konuşma,
Gelen Telefonları Karşılama
Her Arayana Beklenen Bir Misafir Gibi Davranma
Arayanın İhtiyaçlarını Anlama
Duygusal Yansımayı Önleme
Profesyonel Nezaket
Soru Sorma Teknikleri
Mesaj Alma
Telefon Protokolü
Cep Telefonları İle Görüşme İlkeleri
Problemlerin Çözüm Aşamaları
Yönetici Asistanlığı ve İletişim
Yönetici Asistanlığında Etkin İletişimin Önemi
İletişimin Kullanımı
İletişim Türleri
Sözlü İletişim
Sözsüz İletişim
Yazılı İletişim
İletişim ve Algılama Süreci
İletişimde Strateji Oluşturmak
İfade Gücünün Önemi ve Dilbilgisi Kuralları
Diksiyon, Lehçe ve Hitap Şekilleri
İyi Bir Dinleyici Olma
Konuşma Becerisi
Dinleme Becerisi
Karşımıza Çıkabilecek Engeller
İletişim Engellerini Aşma Yöntemleri
Yönetici Asistanının Problem Çözme Becerisi Ve Stres Yönetimi
Yönetici Asistanları İçin Problemlerle Başetme
Problemi Tanımlama ve Kaynağını Bilme
Etkili Problem Çözme Teknikleri
Stres Yönetimi
Stres ve Etkilerini Tanıma
Stresle Baş Etme Yolları
Tepki Yönetimi
Duygu Yönetimi (Üzüntü, Kızgınlık Vb. Olumsuz Duygular)
Zor İnsanlarla Başa Çıkma
Yönetici Asistanının Zaman Yönetimi Ve Planlama
Zaman Yönetimi
Kendimizi Nasıl Yönetiriz?
Yaşamı ve Zamanı Kullanmak
İnisiyatif Kullanma
Planlama
Verimli Çalışma
Yapılması Gerekenler
Yöneticinin İş Takvimini Belirleme ve Ziyaretçilerle İlgilenme
E Posta Yönetimi
Yeterince Zamanımız Var mı?
Kesintileri Ortadan Kaldırma
Zaman Hırsızları
Stres Altında Çalışma, Karar Verme