Öz Bakıma Destek Elemanı Kursu

KursuAmacı:
Öz bakıma destek elemanı eğitimi kurs programını tamamlayan bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • İletişim süreci içinde iş ve sosyal hayatında iletişim araçlarını kullanarak iletişim kurması,
 • İskelet ve kasların yapı ve işlevlerini ayırt etmesi,
 • Etik ilke ve kurallar ile insan hakları ve hasta haklarını açıklaması,
 • Besin öğelerini ve besin gruplarını ayırt etmesi,
 • Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda sağlıklı beslenmeyi ayırt etmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bakıma ihtiyacı olan bireyin kişisel bakımını yapması,
 • Mahremiyete saygı göstererek vücut bakımı yapması,
 • Mahremiyete saygı göstererek boşaltım ihtiyaçlarını karşılaması,
 • Kalite standartları doğrultusunda bakıma ihtiyacı olan bireyin oda hazırlığı yapması,
 • Tekniğine uygun bakıma ihtiyacı olan bireyin transferini sağlaması,
 • Vücut mekaniklerine uygun olarak pozisyon vermeye ve verilen egzersizleri yaptırmaya yardım etmesi,
 • Beslenme ilkelerine uygun bakıma ihtiyacı olan bireyi beslemesi,
 • Yatak yaraları oluşmasını önlemeye ve koruyucu önlemler almaya yardımcı olması amaçlanmaktadır.

Kursun Programı:

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • İletişim
 • İskelet Ve Kasların Yapı Ve İşlevleri
 • Etik Kavramlar Ve İlkeler
 • Besin Öğeleri Ve Besin Grupları
 • Sağlıklı Beslenme
 • Kişisel Bakım İhtiyaçları
 • Vücut Bakımı Yapma
 • Boşaltım İhtiyaçlarını Karşılama
 • Bakıma İhtiyacı Olan Birey İçin Oda Hazırlığı
 • Bakıma İhtiyacı Olan Bireyin Transferi
 • Pozisyon Ve Egzersizler
 • Bakıma İhtiyacı Olan Bireyin Beslenmesi
 • Yatak Yaraları Ve Koruyucu Önlemler

İstihdam alanları:
Eğitim Süresi: 305 saat.

Belge: Eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sistem teorik ve uygulama sınavı yapılacaktır.
Kurs Katılım Şartları:

 • (Değ: 29.01.2018/2023404 Makam Onayı) Ortaöğretim mezunu olmak (11.04.2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6287 sayılı “İlköğretim Ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasından önce ilköğretim/ortaokul mezunu olanlar)
 • 2.(Değ: 01.10.2018 / 17897703 Makam Onayı) 18.08.1997 tarihli ve 23084 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle 24.03.1988 tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun”un yürürlüğe girmesinden önce İlkokul mezunu olanlar,
 • 3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • 4. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.